Kecintaan dan Ketatan Perlu Pengorbanan

Popular
Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 
Indeks Artikel
Kecintaan dan Ketatan Perlu Pengorbanan
Dimensi Ilahiyah
Cariyos salajengipun
Kecintaan dan ketaatan
Penutup
Semua Halaman

??? ???? ?????? ?????? .

????? ????? ????? ???? ??? ?? ??

???? ???? 9 x ????? ??????? ????? ???? ???? ???? ???? ?????

???? ???? ????????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ????? ???????? ???????????, ????? ??????? ??????????? ??????? ???????????? ???? ????? ???? ?????? ????? ????????. ????? ??????? ???? ?? ? ???? ???? ???? ????????????????? ???????? ??????????? ????????. ????? ??????? ????? ???? ???? ???? ???? ?????.

???????? ????? ?????? ????? ???????? ??????? ???????????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ???????? ???? ????????? ????? ?????????????? ??????????????? ????????????. ???? ?? ????? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ????????? ????????????? ?????????, ????? ??? ??????? ???? ??????. ??????? ??? ???? ????? ??? ????? ?? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? ???. ??? ???, ??? ????????: ????????? ??? ???? ????? ??? ?????? ?? ??????? ??????, ????????? ?? ???????? ???????, ??? ???? ??????? ??????? , ???????????? ????????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ??????. ???? ???? ???? ?????

Jamaah Shalat Id rahimakullah.

Sedaya puji pangalembana mligi kagungan dalem Allah, Pangeran ingkang maha Tunggal, Ingkang Maha Mirah tur Welas Asih, Ingkang Mangerani Sedaya Alam. Kita sedaya anekseni bilih sejatosipun mboten wonten Pangeran ingkang sinembah kejawi Allah, ingkang Maha Sugeng tur Maha Mandiri. Lan kita ugi anekseni bilih Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW punika utusanipun Allah, Nabi lan Rasul pamungkas ingkang kautus minangka rahmat kangge saindenging jagad rat pramudita. Duh Gusti Allah Pangeran kawula, mugi Paduka tansah paring rahmat lan salam dhumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tumedhak dumateng keluarga, para Shahabat lumeberipun dhateng ummat Islam ingkang tansah anggegesang syariat lan sunnahipun, sahengga syafaat ingkang tansah kula panjenengan sami antu-antu ing samangke wonten Yaumul Kiyamah, amiin ya rabbal alamiin.

Allahu Akbar 3 x. Lailaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar Walillahil-hamd.

Jamaah Shalat Id rahimakumullah

Dinten punika sedaya ummat Islam saindenging bawana sami makempal ing papan-papan ibadah saperlu nindakaken ibadah shalat Iedul-Adha warsa 1430 H. kanthi gumbrenggeng maos takbir lan tahmid, muja-muji angagungaken asma dalem Allah SWT. saksampunipun shalat Iedul Adha tumrapipun ingkang pinaringan rizki longgar sami nyembelih kurban ingkang dagingipun kangge para fakir miskin saha tetiyang ingkang anggadhahi hak nampi daging kurban. Sahingga ibadah Iedul-Adha punika amengku kalih dimensi : dimensi Ilahiyah lan dimensi insaniyah.LAST_UPDATED2

 

baner


 

 

Info Pengunjung


 
  hit counter